Ster Hoofdsponsor

Wedstrijd informatie

Inschrijfbureau in het cultureel centrum 'De Voorste Venne'

Iedereen die zich voor 19 februari 2019 inschrijft krijgt een startnummer met daarop zijn voornaam en heeft recht op een informatieboekje. We zijn nog aan het onderzoeken of we uw nummer thuissturen of dat u ze kan afhalen in 'De Voorste Venne'. U krijgt hierover nog nadere informatie.

Als u inschrijft na 18 februari 2019 dan kunt u uw startnummer zondag 17 maart 2019 vanaf 10.00 uur afhalen in 'De Voorste Venne' bij de "Uitgiftebalie" van het inschrijfbureau.

Als u nog niet bent ingeschreven en u wilt aan een onderdeel deelnemen dan kunt u zich melden in  'De voorste Venne' bij de "Inschrijfbalie" van het inschrijfbureau.
 

Informatieboekje

Elke deelnemer, die een startnummer ontvangt, kan ook een informatieboekje meenemen. Als het informatieboekje gereed is, zal het ook digitaal beschikbaar worden op deze site.
U leest in het informatieboekje de belangrijkste informatie over het evenement.
 

Inschrijving annuleren of overdragen

Ben je verhinderd en wil je annuleren, dan heb je twee mogelijkheden.
1. Deelname NIET overdragen
Je kunt je deelname tot en met 16 maart 2019, 24.00 uur annuleren (datum van poststempel geldt) door dit aan te geven per mail naar:
Je kunt gratis annuleren tot sluiting voorinschrijving, of wel tot en met 18 februari 2019.
Je kunt annuleren tot en met 11 maart 2019 en je krijgt de helft van het inschrijfbedrag retour.
Bij annuleren na 11 maart 2019 krijg je geen geldbedrag meer terug.
De kosten van een eventueel besteld shirt worden niet geretourneerd. Een shirt kan tot 11 april 2019 worden afgehaald. Neem hiervoor contact op via:
2. Deelname overdragen
Je kunt je startnummer overdragen aan iemand die nog niet is ingeschreven. De oorspronkelijke deelnemer is verantwoordelijk voor de overdracht van de spullen naar de nieuwe deelnemer. Overdragen kan alleen op de wedstrijddag in 'De Voorste Venne' bij de "Infobalie".
Je gaat met het uitgegeven startnummer naar de infobalie. Je krijgt geen geld terug als je een kortere afstand gaat lopen.
Je moet wel bijbetalen als je een langere afstand gaat lopen. Wijzigingen in het deelnemerspakket is niet mogelijk. (een loopshirt wordt geleverd en een maat kan niet worden gewijzigd, zie ook informatie onder loopshirt.)
 
Boete van € 25,00
Indien je het startnummer aan een ander geeft zonder dit officieel over te dragen riskeer je een boete van € 25,00. Overdracht is verplicht, omdat we daarmee een zuivere uitslag kunnen produceren en om in geval van ongelukken de juiste personen (familie) te kunnen bereiken.

Situatie tekening

Komt binnenkort op de site. Wordt momenteel aangepast!

In de situatie tekening wordt aangegeven waar de parkeerplaatsen zijn.
Tevens is de locatie van start / finish en het cultureel centrum 'De Voorste Venne' afgebeeld.

Verkeersregelaars

De organisatie beschikt over 85 vrijwillige verkeersregelaars, die een opleiding met succes hebben afgesloten. Zij hebben als taak om het verkeer in goede banen te leiden voor, tijdens en na het loopevenement. Zij zorgen ook voor het verwijzen naar parkeergelegenheden. Houdt rekening met hun adviezen en toon respect voor de inzet van deze mensen.

Accommodatie cultureel centrum 'De Voorste Venne'

In 'De Voorste Venne'is,
  • het inschrijfbureau
  • de balie voor het afhalen van de loopshirts
  • de prijsuitreiking van de halve marathon

Toiletten

In het cultureel centrum 'De Voorste Venne' (inschrijfbureau en prijsuitreiking) zijn toiletten aanwezig, die gebruikt kunnen worden. Bij de start en finish staan toiletwagens opgesteld. De organisatie verzoekt je, indien nodig, hiervan gebruik te maken en geen overlast te bezorgen aan de buurtbewoners. Op deze wijze worden klachten van omwonenden voorkomen.
 

Chronologisch overzicht

De start en finish vinden plaats in het centrum van Drunen, Grotestraat.
Alleen de start van de 600 meter vindt plaats in de Torenstraat, maar de finish is ook in de Grotestraat.
De deelnemers worden 5 minuten voor aanvang van het startschot verwacht in het startvak.
De start van de verschillende loopafstanden is
als volgt:
11.45 uur 4,5 km. recreatieloop en wedstrijd
11.55 uur 10 km recreatieloop en wedstrijd
13.30 uur halve marathon recreatieloop en wedstrijd
13.40 uur 600 meter jeugdloop (t/m 7jr)
13.48 uur 1100 meter jeugdloop (8 en 9jr)
13.56 uur 1100 meter jeugdloop (10 en 11jr)
14.04 uur 1100 meter jeugdloop (12 en 13jr)

(Ere-)prijzen

Herinnering
Elke deelnemer ontvangt aan de finish een prachtige medaille.

Jeugdloop 600 meter
Bekers voor de eerste drie jongens en meisjes per categorie tot en met 7 jaar.

Jeugdloop 1100 meter
Bekers voor de eerste drie jongens en meisjes per categorie (8-9)-(10-11)-(12-13).

4,5km (recreatie en wedstrijd)
Bekers voor de eerste drie jongens en meisjes 10 tot 18 jaar.
Bekers voor de eerste drie mannen en vrouwen.
 
10km (recreatie en wedstrijd)
Bekers voor de eerste drie mannen en vrouwen.

Halve marathon wedstrijd
Parcoursrecord mannen € 250,00
Parcoursrecord vrouwen € 250,00
Parcoursrecord mannen staat sinds 2014 op 01.05.15 (Wesley van der Gouw)
Parcoursrecord vrouwen staat sinds 2014 op 01.17.19 (Sabine van de Reijt)
 
Beker voor de eerste man of vrouw
Geldprijzen nummers 1 t/m 3 bij:
Mannen senioren M35, M45, M55, M65+
Vrouwen senioren V35, V45+
 
Overall geldprijzen voor de eerste 10 mannen en 5 vrouwen

Prijsuitreiking

  • 13.10 uur Prijsuitreiking 4,5km en 10km op Raadhuisplein
  • 14.15 uur Prijsuitreiking Jeugdlopen op Raadhuisplein
  • Vanaf 15.45 uur Halve marathon in het cultureel centrum 'De voorste Venne'

Verzorging langs het parcours

Bij de 10 kilometer en de halve marathon zijn verzorgingsposten ingericht.
Loopafstand 10 km:
verzorging bij 5 km en een flesje sportdrank bij de finish
Halve marathon:
6 km, 12 km, 16 km en een flesje sportdrank bij de finish.
Andere loopafstanden:
Bij de andere loopafstanden krijg je bij de finish een flesje sportdrank.
Hoofdsponsor
Sponsor
Ondernemersloop
Gemeente Heusden
Rendon Onderhoudsgroep
Van Bokhoven groenten en fruit
Van Stokkum tribunebouw
Scholengemeenschap de Overlaat
P. van Erp & Zn.
Heusdense Courant
Drunen4You